Author Details

Král, Richard, Czech Republic

  • Vol 7, No 4 (2017): The Lawyer Quarterly - Reviews and Annotations
    Mazák, Ján – Jánošíková, Martina et al. Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany v Slovenskej republike. 2016
    Details  PDF
  • Vol 13, No 1 (2023): The Lawyer Quarterly - Reviews and Annotations
    Michal Tomášek, Bilanční zpráva 60, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, knižnice Memorabilia iuridica č. 10 [Interim Evaluation Report 60, Charles University, Faculty of Law, Series Memorabilia iuridica No. 10], 2023.
    Details  PDF