Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 4 (2018): The Lawyer Quarterly Introductory remarks Details   PDF
Monika Pauknerová, Michal Tomášek
 
Vol 5, No 1 (2015): The Lawyer Quarterly INVESTMENT SERVICES AND PROTECTION OF THE RETAIL CLIENT Abstract   PDF
Martin Hobza
 
Vol 4, No 1 (2014): The Lawyer Quarterly IS EXCLUSIVITY OF EFFICIENCY-BASED GOALS IN ACCIDENT LAW DESIRABLE? Abstract   PDF
Jan Broulík
 
Vol 3, No 1 (2013): The Lawyer Quarterly ISSUES ON THE RIGHT TO RELIGIOUS EDUCATION Abstract   PDF
Birutė Pranevičienė, Agnė Margevičiūtė
 
Vol 4, No 1 (2014): The Lawyer Quarterly Ján Matejka:The Internet as the Subject of Law: Searching for Balance between Autonomy and Privacy. CZ. (NIC, Prague 2013, 256 pp.) Abstract   PDF
Bohumír Štědroň
 
Vol 9, No 2 (2019): The Lawyer Quarterly Jarrod Hepburn. Domestic Law in International Investment Arbitration Oxford University Press. 2017 Details   PDF
Tomas Lipták
 
Vol 4, No 1 (2014): The Lawyer Quarterly Jermanová, H., Cvrček, F. (eds.).:Quo Vadis Central Europe? (Metamorphosis of Law III. Prague: Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012, 454 pp.) Abstract   PDF
Josef Blahož
 
Vol 1, No 3 (2011): The Lawyer Quarterly JEWISH INFLUENCE IN AMERICAN FOREIGN POLICY: AMERICAN JEWRY, ISRAEL AND THE ISSUE OF SOVIET JEWRY, 1968 - 1989 Abstract   PDF
Fred A. Lazin
 
Vol 7, No 1 (2017): The Lawyer Quarterly Jiří Rajmund Tretera – Záboj Horák. Confessional Law Prague. 2015 Details   PDF
Petra Skřejpková
 
Vol 7, No 2 (2017): The Lawyer Quarterly Judges from the German Federal Labour Court Visited the Faculty of Law, Charles University, Prague, 28th and 29th November 2016 Details   PDF
Eva Štangová
 
Vol 1, No 1 (2011): The Lawyer Quarterly JUDICIAL INDEPENDENCE IN CENTRAL-EASTERN EUROPE: THE EXPERIENCE OF THE 1990S AND 2000S Abstract   PDF
Zdeněk Kühn
 
Vol 3, No 3 (2013): The Lawyer Quarterly JUDICIALIZATION OF INTERNATIONAL RELATIONS: DO INTERNATIONAL COURTS MATTER? Abstract   PDF
Jan Malíř
 
Vol 9, No 1 (2019): The Lawyer Quarterly Karfíková, Marie et. al. Teorie finančního práva a finanční vědy. [Theory of Financial Law and Financial Science]. 2018. Details   PDF
Vladimír Babčák, Jozef Sábo
 
Vol 6, No 3 (2016): The Lawyer Quarterly Knoll, Vilém. Páni z Velhartic: Měli duši zvláštní - trochu drsná zdála se... 2015 Details   PDF
Karolina Adamová
 
Vol 3, No 3 (2013): The Lawyer Quarterly Královský Vyšehrad IV., sborník příspěvků ze semináře 940 – let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 2012, 474 s. Abstract   PDF
Vendulka Valentová
 
Vol 3, No 4 (2013): The Lawyer Quarterly Křístek, L. Znalectví. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 332 s. [Expertise. Prague: Wolters Kluwer ČR, 2013, 332 pp.] Abstract   PDF
Antonín Lojek
 
Vol 3, No 2 (2013): The Lawyer Quarterly Kučerová, A., Nováková, L., Foldová, V., Nonnemann, F., Pospíšil, D.: Zákon o ochraně osobních údajů: Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012, 536 s.,[Personal Data Protection Act. Commentary. Prague: C. H. Beck, 2012, 536 pp.]. Abstract   PDF
Ján Matejka
 
Vol 3, No 2 (2013): The Lawyer Quarterly Kuklík, Jan, Němeček, Jan, Šebek, Jaroslav. Dlouhé stíny Mnichova: Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo. Praha: Auditorium,2011, 390 s. [Long Shadows of Munich: The Munich Agreement through the eyes of the signatories Abstract   PDF
Antonín Lojek
 
Vol 5, No 2 (2015): The Lawyer Quarterly Kysela, Jan (ed.). State as a Giant with Feet of Clay. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2014. 182 pp. Abstract   PDF
Petr Agha
 
Vol 6, No 3 (2016): The Lawyer Quarterly LABOUR AND SOCIAL SECURITY LAW AS TWO RELATED BRANCHES OF THE CZECH LAW Abstract   PDF
Petr Tröster
 
Vol 7, No 4 (2017): The Lawyer Quarterly Larry Daniel. Cell Phone Location Evidence for Legal Professionals. Understanding Cell Phone Location Evidence from the Warrant to the Courtroom. Elsevier, 2017. Details   PDF
Alžběta Krausová
 
Vol 5, No 4 (2015): The Lawyer Quarterly Lavický, Petr – Hurdík, Jan and collective. Private Law Reform. 1. st. ed. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2014, 329 p. Faculty of Law Files Masaryk University, series theoretical, Edition Scientia; vol. n. 501. Abstract   PDF
Milan Jančo
 
Vol 7, No 1 (2017): The Lawyer Quarterly Learning EU Law through the Moot Court Competitions, Paris, from 9rd to 12th January 2017 Details   PDF
Kristýna Benešová
 
Vol 2, No 4 (2012): The Lawyer Quarterly Lecture on the Chinese legal system at the Faculty of Law, Charles University by Mr. Ira Belkin Abstract   PDF
Veronika Vilímková
 
Vol 3, No 2 (2013): The Lawyer Quarterly LEGAL ASPECTS OF THE TREATY ON STABILITY, COORDINATION AND GOVERNANCE IN THE ECONOMIC AND MONETARY UNION Abstract   PDF
Martin Kusák, Lenka Pítrová et.al.
 
101 - 125 of 306 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>